บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกรท้องถิ่นของตลาดจริงใจและเยี่ยมชมโครงการจริงใจมาร์เก็ต จ.เชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกรท้องถิ่นของตลาดจริงใจและเยี่ยมชมโครงการจริงใจมาร์เก็ต จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเมื่อและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรม และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , คุณกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิงเพาเวอร์ และคณะผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ได้ให้เกียรติในการเยี่ยมชม ตลาดจริงใจ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตลาดอินทรีย์แห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และตลาดออร์แกนิค เน้นย้ำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 100% เพื่อรับฟังแนวคิดในการยกระดับเกษตรกรไทย

ทั้งนี้ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ และ คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารตัวแทนจากกลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้การต้อนรับพร้อมทำการบรรยาย หลักการและแนวคิดของการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงรายละเอียดโครงการ เซ็นทรัล ทำ ที่ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสทุกคนในสังคม พัฒนาด้านการศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้มั่นคง แบ่งปันความรู้ ทักษะต่าง ๆ สนับสนุนช่องทางการขายและสื่อสารทางการตลาด พร้อมการรักษา และดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โลกสีเขียว ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

ต่อจากนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้เดินเยี่ยมชมตลาดจริงใจ และได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังที่มาที่ไปของชุมชนแต่ละบูท พร้อมถ่ายรูปกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาให้การต้อนรับ