บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่

ตลาดจริงใจ สุ่มตรวจเครื่องชั่งอย่างสม่ำเสมอ

ตลาดจริงใจ สุ่มตรวจเครื่องชั่งอย่างสม่ำเสมอ

จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต หนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจของกลุ่มเซ็นทรัล เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ทั้งพืชผักผลไม้ปลอดสารเคมี อาหารพร้อมทานและสินค้าแปรรูป จากเกษตรกรที่ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยมีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

มาตรฐานและการตรวจสอบของ จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของตลาดจะสุ่มตรวจเครื่องชั่งของพ่อกาดแม่กาดในตลาดอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าในปริมาณที่ถูกต้อง นอกจากนั้นภายในตลาดยังมีเครื่องชั่งส่วนกลางให้บริการด้วย 

ตลาดจริงใจ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 13.00 น. จำหน่ายพืชผัก ผลไม้ อินทรีย์และปลอดภัย จากเกษตรกรตัวจริงถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ของเกษตรกร และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน

อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและถือถุงผ้ามาใส่สินค้าเน้อเจ้า