จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
กิจกรรมจริงใจแกลเลอรี
"spirit atlas" a group exhibition

"spirit atlas" a group exhibition spirit atlas นิทรรศการโดยกลุ่มศิลปิน 7 ท่าน ที่พูดถึงการจัดการสัดส่วนมนุษย์ในงานศิลปะจากแง่มุมต่าง ๆ ..

คลิก
;