จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่

กิจกรรมจริงใจเซ็นทรัล

นิทรรศการ 'fall'

นิทรรศการ fall โดย นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2567

 จริงใจแกลเลอรี ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล

เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ดูรายละเอียดของนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Jing Jai Gallery Chiang Mai