จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
กิจกรรมจริงใจเซ็นทรัล
จริงใจ ม่วนม่วนมาร์เก็ต 15-18 ธ.ค. 65...

15-18 ธันวาคมนี้ จริงใจเปิดบ้าน จัดงาน "จริงใจ ม่วนม่วนมาร์เก็ต" ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล   ชวนมาแอ่วเชียง..

รายละเอียด
;