จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
กิจกรรมจริงใจเซ็นทรัล
ตลาดจริงใจสเปเชียล

เมษานี้ แอ่วจริงใจได้ม่วนใจ๋มากขึ้น พบกับ ตลาดจริงใจสเปเชียล ฉลองวันหยุดสงกรานต์   เปิดตลาดพิเศษ 3 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 14 - 16 เม..

รายละเอียด
นิทรรศการเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2...

10 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2566 ณ จริงใจแกลเลอรี ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ของกลุ่มเซ็นทรัล ในย่านจริงใจเซ็นทรัล   นิทรรศการ EGO-NOMIC..

รายละเอียด
;